Władze Akademii WSEI

Kanclerz

mgr Teresa Bogacka
tel. +48 (81) 749 17 70
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Rektor
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
tel. +48 (81) 749 17 77
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI
tel. +48 (81) 749 17 77
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
tel. +48 (81) 749 17 77
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Prorektor ds. Rozwoju i Strategii
dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI
tel. +48 (81) 749 17 77
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Dziekani:


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI

Wydział Nauk o Człowieku

 • dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI

Wydział Transportu i Informatyki

 • dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI

Filia w Warszawie Lubelskiej Akademii WSEI

 • dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI


Konwent:


 • Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – Przewodniczący Konwentu WSEI
 • dr Michał Jarmuł, prof. Akademii WSEI – Wiceprzewodniczący Konwentu WSEI
 • dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI – Sekretarz Konwentu WSEI
 • dr Krzysztof Żuk, prof. Akdemii WSEI – członek
 • dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – członek
 • mgr Małgorzata Gonet – członek
 • mgr Ilona Hofman – członek


Senat:

 • mgr Teresa Bogacka – Kanclerz, członek Senatu
 • prof. dr hab. inż. Marek Opielak– Rektor, Przewodniczący Senatu
 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, członek Senatu
 • dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki, członek Senatu
 • dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku, członek Senatu
 • dr Maria Pyć, prof.  Akademii WSEI – Dziekan ds. Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie, członek Senatu
 • dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI – Dyrektor Szkoły Doktorskiej, członek Senatu
 • dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI– członek Senatu
 • dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. Anna Włoszczak – Szubzda, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. inż. Grzegorz Bartnik, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr Marcin Stencel – członek Senatu
 • dr Ewa Staropiętka – Kuna – członek Senatu
 • dr Marta Grzeszczuk – członek Senatu
 • mgr Marcin Solan – członek Senatu – przedstawiciel pracowników WSEI nie będących nauczycielami akademickimi
 • Maciej Skublewski – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Karol Tudrujek – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Jason Katsande członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów


Dyrektorzy Instytutów:


Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii

 • dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI

Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku

 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI

Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

 • prof. dr hab. Janusz Gudowski

Pełnomocnicy i Rzecznicy:


Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 • dr Małgorzata Artymiak

Pełnomocnik Rektora ds. Przewidziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów

 • dr Małgorzata Artymiak

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
Opublikował: Angelika Koman-Bednarczyk
Publikacja dnia: 15.02.2024, 09:06
Dokument oglądany razy: 357
Podpisał: Angelika Koman-Bednarczyk
Dokument z dnia: 15.02.2024