O Akademii WSEI

Lubelska Akademia WSEI należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem  i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy. Pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy Akademia WSEI jest zdecydowanym liderem.

 

Lubelska Akademia WSEI (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. Uczelnia wpisana jest do prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki ewidencji uczelni niepublicznych pod nr 196. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

Opublikował: Małgorzata Chołdzyńska
Publikacja dnia: 28.03.2024, 15:18
Dokument oglądany razy: 270
Podpisał: Angelika Koman-Bednarczyk
Dokument z dnia: 14.02.2024